Utvalgte Prosjekter

HAK Entreprenør har bidratt til å bygge viktige infrastrukturprosjekter som bruer, fergekaier og skredoverbygg og fergekaier. Vi har fullført 55 prosjekter på ti år.

Pågående prosjekter :

E6 Helgeland 

Avsluttede prosjekter: 

Bøkfjordbrua (Kirkenes)

Tanabru :