Utvalgte Prosjekter

HAK Entreprenør har bidratt til å bygge viktige infrastrukturprosjekter som bruer, fergekaier og skredoverbygg og fergekaier. Vi har fullført 55 prosjekter på ti år.

Vi planlegger en interaktiv kartløsning for å vise detaljer om hvert prosjekt, for eksempel bilder, beskrivelser og tekniske spesifikasjoner.

Den vil vises etterhvert her:

https://static.view.g.imapbuilder.net/?m=84601&s=8fd9335cee73222dcec662367b21e1b8