Om oss

Filmen i anledning 10 års jubileum 2022

HAK Entreprenør AS er en profesjonell betongentreprenør, etablert i 2012. Vi er eid av Ole Heggeli og Ole Johan Aas med hovedkontor i Havneveien 30, 9515 Alta. Våre eiere har lang erfaring fra bransjen både som prosjekterende, utførende samt byggesaksbehandling.

Vi utfører bruer, kaier, damanlegg samt større betongkonstruksjoner i hele landet. Vi får gode tilbakemeldinger fra kunder når det gjelder kvalitet på arbeidet. Ett av våre anlegg har også vært nominert til årets anlegg i Norge. Vår største kunde er Statens Vegvesen, men vi tar også oppdrag fra andre, kommuner, private etc.Vi skaper lønnsomme og sikre arbeidsplasser ved å levere prosjekter til rett kvalitet, til rett tid og som gjerne overgår våre kunders forventninger. Vi føler vi har stor tillit hos kunder og i markedet generelt. Vi har vært ISO sertifisert innenfor kvalitet og ytre miljø siden april 2020, og ble sertifisert ISO 45001 Arbeidsmiljø høsten 2022.

Vårt firma har en nullvisjon når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Vi skal unngå skader på mennesker, miljø og materiell i hele organisasjonen. Legge til rette for trygt og helsefremmende arbeid. Alle våre medarbeider tar ansvar og viser engasjement i sikkerhetsarbeidet. Vi vil legge til rette for at alle som kommer på jobb også skal dra hel hjem igjen etter endt arbeidsdag.

Vi arbeider langsiktig og forebyggende for å gjøre vårt avtrykk på miljøet minst mulig. I samarbeid med kundene våre utvikler vi miljøplaner for de enkelte prosjektene samtidig som at vi i administrasjonen søker å redusere våre miljøprestasjoner i hele organisasjonen.

Vi har et godt samarbeid med vår bransjeorganisasjon NESO og Tekna med kompetanseheving av våre arbeidere, og vi er godkjent lærebedrift innenfor betongfaget.

Vi har fokus på å oppfylle krav fra kunder og samfunn og vi jobber hele tiden med å forbedre vårt styringssystem og virksomhet gjennom utvikling, kompetanseheving og systematiske erfaringsoverføring. Dette vil sørge for at vi forbedrer oss hele tiden.